mandag 21. mars
09:00 - 09:45 hva er ledelse, sett i et renessanseperspektiv? daimon
09:45 - 10:45 menneskets iboende kraft Alexander Ø. Berg
10:45 - 11:15 din indre stemme Individuell oppgave
11:15 - 12:00 menneskets skyggesider Bjørn-Eirik Sinkaberg
12:00 - 12:45 kongstanken Dag-Runar Pedersen
12:45 - 14:45 lunsj i grupper, diskusjon over gitt tema
14:45 - 15:15 refleksjoner fra gruppediskusjonene, plenum
15:15 - 16:45 kultur og ledelse Per Fronth
16:45 - 18:30 gruppediskusjoner over gitt tema, i byen
20:00 - middag


tirsdag 22. mars
09:00 - 09:30 tanker og refleksjoner fra gårsdagen
09:30 - 11:00 ledelse, etikk og samfunn Kåre Willoch
11:00 - 11:15 kaffe
11:15 - 12:45 å våge å lede i flomlys Jarle Aabø
12:45 - 14:45 lunsj i grupper, diskusjon over gitt tema
14:45 - 15:15 refleksjoner fra gruppediskusjonene, plenum
15:15 - 15:45 menneskets iboende faenskap Bjørn-Eirik Sinkaberg
15:45 - 16:15 å velge å lede Dag-Runar Pedersen
16:15 - 16:30 hva så? hva nå?
18:00 avreise til avslutningsmiddagen