Sokrates sier: Daimon er din indre stemme, den som forteller hva som er (de riktige eller) de gale valgene. I den kristne historien er daimon, av kirken, sett på som djevelen – fordi den indre stemme frigjør seg fra det religiøse og et svar gitt av Gud. Fordi svaret ligger i mennesket selv – i menneskets daimon.

Daimon AS relaterer dette til Renessansens grensesprengende tanke om å frigjøre menneskets krefter fra den gudelige innflytelse og makt. At mennesket er uendelig i sin kreativitet og i sine valg om å velge det gode framfor det dårlige. Renessansen, med sitt utspring i Firenze, virkeliggjorde drømmer som nesten var umulig; til og med å drømme.

Det er i denne konteksten Daimon ønsker å drive lederutvikling. Vi vil bort fra det kortsiktige kvartalskapitalistiske tankesett, der mulighetene ikke engang blir drømt om. Der det kun er neste kvartals resultat som har ”strategisk” fokus. Og der administratoren er sjefen.

Ledelse handler om å stå for noe. Ledelse handler om å ha en ide, en visjon – brenne for den og sørge for at så mange som mulig deler denne drømmen eller visjonen. Og at medarbeideres ønske om å dele den er så sterkt at de setter visjonen over seg selv.

Ledelse handler også om makt og om å utøve makt. Ikke en autoritær makt som utøves med pisk, men en makt til å gjennomføre det som er rett retning. En makt som er kraftfull nok til å hogge av de villskuddene som ikke gir vekst og næring. En makt som har vilje til å nå resultater og til å gjennomføre.
I et samspill mellom åndelighet/filosofi, kompetanse og kunnskap, skjønnhet /estetikk og penger – finner vi lederen som er i stand til å skape ekstreme resultater – med samme innsats som før.

Daimon AS involverer seg i lederen og lederens utgangspunkt, der vi i fellesskap finner mening i et mål eller en visjon. Lederens klare visjon må forankres i ledergruppen, og de må sammen stå sammen om å endre fokus og retning.

Uten lederskap – en kongstanke – endres ingen ting, oppnås ingen ting. Ledere som ikke tør, ledere som ikke ser, ledere som ikke leder – de bør ikke få lov til å stå til ansvar.

– We few, we happy few, sier Shakespeare. Følelsen av en for alle, alle for en må etableres. Og at det er i dette fellesskapet det skal gjøres.

Prosessen må forventes å bli tøff. Vår metodikk vil komme til å avsløre en leders daimon – og at denne indre stemmen faktisk overprøver beslutningen om å være leder eller bli i lederskapet.

Daimon AS er der sammen med lederen for å endre retning og fokus – og vi skal være med lederen og ledergruppen for å forstå, akseptere og gjennomføre.