Daimon AS består av Bjørn-Eirik Sinkaberg (46) og Dag-Runar Pedersen (55). I tillegg har vi to knyttet til oss et nettverk av ulik kompetanse – som kompletterer vår egen unike ledererfaring.

Begrepet twice-born ble innført i psykologien av William James på slutten av 1800-tallet og beskriver en person som ikke har hatt det like lett, men har måttet slåss for å skape en følelse av orden og oversikt i sin livsutvikling. Ut fra livserfaringer har man skapt seg et nytt liv og man har lært seg å håndtere endring og motstand. Dette handler om personlig mestring (i motsetningen finner vi ”once-born” som kjennetegnes ved en tilpasning til livet uten de store utfordringene).

– En mand kan falde for en andens livsværk, men skal han blive ved at leve, så må han leve for sit eget.

Ibsen sier dette gjennom Hertug Skule – som var i kamp om kongekronen med Haakon Haakonssøn. Hertug Skule var administratoren, satt til å lede fordi han fortjente det. Haakon var utfordreren – fordi han brenner for en kongstanke – han vil lede (Kongsemnerne).

Slik utviklet også Sinkaberg sin karriere, etter å ha møtt Bjartveit og Eikesett i sine masterprogram på BI. Disse tankene tok han med seg videre i sine roller i næringslivet. Sinkaberg har en masterutdanning fra BI og har jobbet som leder i finans, industri, energi og handelsbedrifter. Han ble etterhvert ansvarlig for oppbygging av markedsapparatet i Agder Energi.

Hvordan gå fra forvaltning til forretning? Hvordan skape ekstreme resultater i Agder Energi? Sinkaberg var konserndirektør, og i sin ledergruppe startet et lederutviklingsprogram i tråd med de tankene som ligger i benchmark mellom renessanseledelse og dagens ledelsesvirkelighet.

På denne tiden tok Pedersen over som administrerende i LOS – markedsselskapet i Agder Energi. Han kom fra en stilling i Volvo Car Corporation i Sverige. Pedersen er utdannet revisor, men har alltid jobbet innefor ledelse og kommunikasjon/markedsføring.
Det ble en tid med mye jobb, mange utfordringer og ikke minst; det skapte en myte om ”we few, we happy few”. Motkreftene i ”teakfløyen” ble kraftige, fallet for kongstanken stort. Den offisielle historien levner liten ære til de falne.

Med dette som bakteppe dro vi til Lucca i Toscana, Italia. Under disse fantastiske rammer, i det Toscanske landskapet, var målet å se hva som kunne skje hvis vi kunne finne en felles kongstanke – en plattform å gjøre omstart på. Vi søkte vår ”twice-born” plattform:

– Hva var vi, hva er vi og hva blir vi – hva gir oss mening i livet? – Hvordan skal vi kunne leve en annens livsverk – vil vi noen gang kunne forsvare for oss selv og våre barn å gjøre det? – Det må da finnes en oppgave som bare er vår?

Samfunnet går i feil retning. Det norske helsevesen forvitrer fordi økonomien er styrende for visjonen. Politiet går i oppløsning fordi kroner og øre er viktigere enn å bekjempe kriminalitet. Vi ofrer kultur og åndelighet på pengemaktens alter. Vi trenger en ny-renessanse!

Dette er vår kongstanke, å ville berøre det skandinaviske næringsliv på en måte som medfører endring av retning. Vi skal bidra til at mennesket finner mening i sin tilværelse. At bedrifter må gi mening– hver eneste dag. Og at lederen skal være leder, med en klar vilje til å utøve makt og utvise styrke i kampen for sin kongstanke – sin visjon.

Vi startet vårt arbeid med å bygge vår egen metodikk – bygget på den lærdom vi selv hadde fått av B&E, gjennom benchmark i tid og rom – og gjennom våre egne levde liv. Ibsen har rett i sin betrakning gjennom Hertug Skule:

– En mand kan falde for en andens livsværk, men skal han blive ved at leve, så må han leve for sit eget.

Det er vårt utgangspunkt i møte med lederen som tør utfordre sin egen rolle og som ønsker seg et liv med mening.